Formularz zgłoszeniowy - Książka Reporterska Roku 2024

* - Pola obowiązkowe, niezbędne do przejścia do kolejnego etapu rejestracji.

telefon, e-mail

* - niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie – przeczytaj Regulamin

* Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu Grand Press 2024.
* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z RODO i Regulaminem przez administratora danych osobowych, czyli Fundację Grand Press z siedzibą w Poznaniu, przy ul. J. H. Dąbrowskiego 75/66, w celu realizacji konkursu Grand Press 2024: zgłoszenia udziału, przesyłania informacji o Konkursie przez administratora, kontaktu, wydania nagród oraz opublikowania danych osobowych w mediach i na stronie internetowej konkursu.
Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania, prawo do ich usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli moje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem i Regulaminem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego w formularzu adresu email w celu przekazywania mi drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych Fundacji Grand Press zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.), w tym używanie do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
Mój adres email nie będzie udostępniany innym podmiotom. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie i nie będzie to miało wpływu na udział w Konkursie.